RSS Feed

Käsikirjoituksesta kirjaksi

Miten kirjailijat kirjoittavat käsikirjoituksensa? Miten he muokkaavat tekstin lopulliseen julkaistavaan muotoonsa?

Syyskuussa 2018 näihin ja moniin muihin kysymyksiin pyrkii vastaamaan Reuna Kustantamon kautta julkaistava tietokirja Käsikirjoituksesta kirjaksi, Miten kirjailijat muokkaavat tekstiään?

Kirjailijat Tapani Bagge, Asta Ikonen, Jukka Itkonen, Niina Hakalahti, Antti Heikkinen, Anneli Kanto, Tatu Kokko, Sirpa Kähkönen, Anne Leinonen, Mikko Rimminen ja Jasu Rinneoja kertovat kirjailijan työstään tekstin tuottamisen ja muokkaamisen näkökulmasta, kirjailijantyön filosofointiakin ilmenee.

Heidän työskentelytavoistaan lukija voi poimia mieluisensa, noukkia rusinat pullasta. Aika uskomattomiakin juttuja kirjailijantaipaleelta ja kirjankirjoittamisen työvaiheista saattaa paljastua…

Ennakkovaroitus: tietokirja voi aiheuttaa vakavaa tarvetta kirjoittaa ja lukea!

Bookmarks